GESTIÓ DE PATRIMONIS

GESTIÓ DE PATRIMONIS
Fa més de 20 anys que administrem els patrimonis immobiliaris dels nostres clients amb un objectiu molt clar: Ajudar-lo a obtenir la màxima rendibilitat de les seves inversions immobiliàries, optimitzant la seva inversió mitjançant un seguiment constant i una gestió eficaç.
Gestió econòmica i administrativa de l’immoble
Gestió dels llogaters.
Facturació dels lloguers i seguiment de la morositat.
Revisió dels lloguers i aplicació dels increments pactats.
Gestió i control de contractes, fiances i avals.
Gestió de comunitats de béns i societats patrimonials.
Gestió dels empleats de la finca (porter, jardiner, etc.)
Informació de dades econòmiques per a declaracions fiscals.
Liquidacions d’ingressos i despeses
Gestió comercial i atenció al client
Assistència a les renúncies de contracte i revisió de l’habitatge.
Cerca de nous llogaters.
Comunicació a la nostra cartera de clients potencials, col·laboradors i portals immobiliaris.
Selecció detallada, revisió i garanties dels possibles llogaters.
Realització, control i gestió dels contractes de lloguer.
Gestió tècnica de l’immoble
Revisió i resolució d’incidències.
Assessoria tècnica.
Seguiment i control dels industrials contractats:
Gestió integral de la propietat
Subministraments
Manteniment preventiu
Inspeccions tècniques dels edificis (ITE)
Cèdules d’habitabilitat i certificats energètics.

GESTIÓ DE PATRIMONIS administrem patrimonis immobiliaris amb objectiu obtenir màxima rendibilitat inversions immobiliàries optimitzant inversió seguiment constant gestió eficaç